Áo Lễ Linh Mục Là Gì?

Áo Lễ Linh Mục Là Gì?

Để tìm hiểu câu hỏi? Áo lễ linh mục là gì? May áo công giáo có tham khảo và trích dẫn tại đây giúp cho quý vị muốn tìm hiểu về chiếc áo lễ linh mục.

Áo lễ linh mục thực ra là loại trang phục được sử dụng trong khi hành lễ của một số giáo hội Kito giáo như: Công giáo, Anh giáo, Lutheran.. Áo lễ có thể được xuất hiện bắt nguồn từ các nhà thờ phương Tây, mỗi loại áo lại đại diện cho mỗi vị chức sắc trong thánh lễ. 

Xem thêm: Tổng hợp mẫu áo lễ đẹp nhất

Hiện nay áo lễ linh mục được chia thành rất nhiều màu khác nhau, được sử dụng vào những trường hợp khác nhau trong giáo hội. 

Áo lễ linh mục có một vai trò vô cùng quan trọng trong giáo hội, vừa để người ngoài có thể nhận biết được thành viên của giáo hội và vừa để thể hiện chức vụ của những người trong giáo.

Sự khác biệt trong phẩm phục chính là sự khác biệt về chức vụ, hơn nữa áo lễ linh mục còn giúp tăng thêm vẻ trang trọng khi linh mục bước vào nghi lễ. 

Xem thêm: Gía áo lễ linh mục.

Những thông tin được may áo công giáo tìm hiểu, và chia sẻ để mọi người có nhiều nguộn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Xem thêm

Tổng hợp áo lễ linh mục đẹp nhất.

Áo chầu thánh thể

Phông tang, cờ ảnh, các loại phụ kiện công giáo…