Áo Lễ Linh Mục

Áo lễ linh mục là loại áo dành cho các linh mục mặc khi của hành Thánh lễ. Sản phẩm áo lễ linh mục được thiết kế và may tại may áo công giáo