Áo Alba

Áo Alba là áo dành cho quý thày Phó tế. Áo alba cũng được may tại may áo công giáo.