Sản phẩm công giáo khác

Ngoài những sản phẩm chính tại xưởng may áo công giáo, chúng tôi may thêu các sản phẩm công giáo khác, quý vị có thể tham khảo qua danh mục sản phẩm như: Áo thừa tác viên, Cờ hội đoàn, Áo trống kèn…