Giờ Lễ Tại Nhà Thờ Kỳ Đồng

May áo công giáo xin cập nhật giờ lễ tại nhà thờ Kỳ Đồng( Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp) để quý vị biết và sắp xếp thời gian tham dự thánh lễ. Chúc quý vị một Thánh lễ sốt sắng.

Giờ lễ nhà thờ kỳ đồng:

 • Thứ bảy:
  Lễ 1:
  05:00
  Lễ 2: 06:00
  Lễ 3: 14:00
  Lễ 4: 18:00
 • Chú nhật:
  Lễ 1:
  05:00
  Lễ 2: 06:30
  Lễ 3: 08:00
  Lễ 4: 10:00
  Lễ 5: 15:30
  Lễ 6: 17:00
  Lễ 7: 18:30
  Lễ 8: 20:00
 • Thứ 2:
  Lễ 1:
  05:00
  Lễ 2: 06:00
  Lễ 3: 18:00

Chúng con xin cập nhật và chia sẻ. 

Xin chân thành cảm ơn.

XEM THÊM

Tổng hợp mẫu áo lễ linh mục đẹp 2023

Áo chầu thánh thể, áo alba…

Tổng hợp áo ca đoàn công giáo 2023

Phông tang, cờ hôi đoàn công giáo, phụ kiện công giáo

Mẫu áo thun giới trẻ

Áo và khăn thiếu nhi Thánh Thể