Lọng Dù Công Giáo

Liên hệ

Lọng Dù Công Giáo

Kích thước và chi tiết sản phẩm.

Kích thước: 1m20

Xin liên hệ: 0977 019 792

Mô tả

Lọng Dù công giáo.

Lọng Dù công giáo, thường được dùng khi cung nghinh Thánh Thể hay dùng để đón tiếp Qúy đấng bậc (Đức Cha) ở các giáo xứ.

Cở sở sản xuất Lọng Dù công giáo, dành cho các giáo xứ. Xin Liên hệ 0977 019 792

 

XEM THÊM SẢN PHẨM

áo lễ linh mục

phông tang (Màn tín) công giáo

Cờ hội đoàn, Hội Bà Mẹ công giáo

áo trống kèn công giáo