Tân Linh Mục Là Gì?

Tân Linh mục là gì?

Đó là quý thầy phó tế (Thầy Sáu) là người được Thiên Chúa gọi và tuyển chọn qua các Giám mục giáo phận hay bề trên các dòng, quý thầy được Đức giám mục đặt tay truyền chức lên chức linh mục (gọi là Tân Linh mục).

Xem thêm: Tổng hợp mẫu áo lễ linh mục cho quý cha mới.

Trong Thánh lễ truyền chức tân linh mục sẽ được chủ tế xức dầu bàn tay và đón nhận chén rượu, đĩa bánh. Từ nay, họ sẽ là người trực tiếp cử hành thánh lễ và các bí tích thánh trong Giáo hội Công giáo.

Nội dung sưu tầm và tham khảo.

Chúng con xin chân thành cảm ơn.

Xem thêm

tổng hợp áo lễ linh mục

áo chầu thánh thể

áo ca đoàn công giáo

mẫu áo thun giới trẻ

áo và khăn thiếu nhi Thánh Thể

Phông tang, cờ ảnh, các loại phụ kiện công giáo…