MAY ĐỒNG PHỤC CA ĐOÀN TẠI THANH HÓA

Liên hệ

MAY ÁO CA ĐOÀN CÔNG GIÁO TẠI THANH HÓA

Cở sở may áo công giáo- Nhận may áo ca đoàn cho giáo phận Thanh Hóa.

Holine: 0977 019 792

Mô tả

MAY ĐỒNG PHỤC CA ĐOÀN TẠI THANH HÓA

Cơ sở may áo công giáo, nhận may áo đồng phục ca đoàn cho các giáo xứ tại giáo Phận Thanh Hóa.