ÁO LỄ TÍM

Liên hệ

ÁO LỄ TÍM

Chất liệu: Silk Cat, Gân Đũi, Thổ Cẩm, Gấm….

Gallon: Tùy chọn và thêu theo yêu cầu

Size: Báo chiều cao và cân nặng cha.

Thời gian thêu: Tùy mẫu

Liên hệ: 0977.019.792

Mô tả

ÁO LỄ LINH MỤC TÍM

Ý nghĩa áo linh mục tím: Áo Tím: Chỉ sự ăn năn, thống hối.

Thường dung trong Thánh lễ:

  • Mùa Vọng
  • Mùa Chay
  • Các Lễ cầu hồn

Một số mẫu áo lễ linh mục Tím đẹp.

XEM THÊM:

MẪU ÁO LỄ VÀNG==Click vào đây

MẪU ÁO LỄ XANH ==Click vào đây

MẪU ÁO LỄ ĐỎ==Click vào đây

MẪU ÁO LỄ HỒNG==Click vào đây

MẪU ÁO LỄ TÍM==Click vào đây

MẪU ÁO LỄ TRẮNG==Click vào đây