Khẩu Hiệu Thiếu Nhi Thánh Thể Được Quy Định Như Thế Nào?.

Khẩu Hiệu Thiếu Nhi Thánh Thể Được Quy Định Như Thế Nào?.

Trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, khẩu hiệu được quy định như thế nào?. May áo công giáo là xưởng chuyên may áo và khăn Thiếu Nhi Thánh Thể xin cập nhật và chia sẻ khẩu hiệu từng ngành trong phong trào TNTT.

Khẩu hiệu được chia ra từng ngành.

  1. a) Chiên con : Hiền lành.
  2. b) Ấu nhi         : Ngoan.
  3. c) Thiếu nhi : Hy sinh.
  4. d) Nghĩa sĩ : Chinh phục.
  5. e) Hiệp sĩ        : Dấn thân.
  6. f) Huynh trưởng, và dự trưởng: Phụng sự
  7. g) Trợ tá : Phục vụ.
  8. h) Trợ úy : Nhiệt Thành

    Khẩu Hiệu Thiếu Nhi Thánh Thể Được Quy Định Như Thế Nào?.

Khẩu hiệu chung của Thiếu Nhi Thánh Thể là HY SINH.

Chân thành cảm ơn.

⇒⇒ Xem thêm bài viết: Áo thiếu nhi Thánh Thể

⇒⇒ Xem thêm bài viết: Phụ kiện thiếu nhi Thánh Thể